Предлагаме Ви да получите оферта по интернет. Изпратете ни запитване по е-мейл, като влкючите следната информация:

  • прикачете файловете на вашия текст за превод в някой от следните формати: .doc, docx, pdf, .xls, xlsx, .jpg;
  • посочете езика на който желаете да бъде преведен;
  • посочете желания от вас срок;
  • посочете за каква цел трябва да ви послужи превода /по желание/;

Ще ви изпратим нашата оферта възможно най-бързо.