Екипът от преводачи на агенция “Сема” се състои от отговорни и висококвалифицирани професионалисти, с дългогодишен опит в извършването на писмени и устни преводи.

Преводачите ни притежават чуждоезикови квалификации със завършено висше образование /филология/ по един или няколко чужди езика.

Всеки преводач подписва декларация за верността на превода. Конфиденциалността на документите ви е гарантирана.

Как да получа оферта?