В офиса на агенцията може да поръчате преводи на следните:

Фирмени документи:

 • пълномощно;
 • съдебно решение за регистрация на фирма;
 • удостоверение за актуално състояние;
 • удостоверение за промяна;
 • митнически документи;
 • устави и действащи договори;
 • документи за удостоверяване на продукт;
 • покана;
 • и други.

Лични документи:

 • дипломи, академични справки и др.;
 • свидетелство за съдимост;
 • удостоверение за раждане;
 • удостоверение за граждански брак;
 • удостоверение за смърт;
 • удостоверение/Решение за развод;
 • удостоверение за управление на МПС;
 • съгласие за пътуване на дете в чужбина;
 • пълномощно;
 • декларации;
 • документи за осиновяване;
 • покана;
 • нотариални документи;
 • и други.

Свържете се с нас