• Апостил е заверка от компетентните за това държавни органи.
  • Апостил се получава само от издаващата държава, т.е., документ, издаден в САЩ може да получи апостил само в САЩ.
Апостил при легализация

Кой поставя Апостил?

В България органите, компетентни да поставят Апостил върху българските публични актове, са: