Официални писмени преводи

Оторизирана агенция за извършване на преводи

Агенция за преводи “Сема” е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България да извършва официални преводи на документи.

Фирмата гарантира точността на извършените преводи с писмена декларация от съответния преводач.

Преводът се представя на фирмена бланка и се подпечатва с фирмен печат.

Така оформените официални преводи на документи могат да бъдат легализирани, за чужда държава.

Как да получа оферта?